Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Simsiz Gürleýjiler

FiPo

Simsiz Gürleýjiler “FiPo” (“Fire Power” -iň gysgaldylan görnüşi) gözüňi özüne çekiji dizaýny bilen, dizaýn ylhamy hökmünde sesiň süňk öýjüklerine çuňňur aralaşmagyny aňladýar. Maksat beden süňküne we öýjüklerine ýokary güýç we ýokary ses çykarmakdyr. Bu ulanyja gürleýjini jübi telefonyna, noutbuga, planşetlere we beýleki enjamlara Bluetooth arkaly birikdirmäge mümkinçilik berýär. Gepleýjiniň ýerleşdiriş burçy ergonomiki ülňüler bilen baglanyşykly düzüldi. Mundan başga-da, gürleýjini aýna bazasyndan aýyrmaga ukyply, bu ulanyja zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : FiPo , Dizaýnerleriň ady : Nima Bavardi, Müşderiniň ady : Nima Bvi Design.

FiPo  Simsiz Gürleýjiler

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.