Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ütüklemek

DAZZL360

Ütüklemek Demir tagtasy köp adam üçin kyn wezipe hasaplanylsa-da, üýtgedilmedi. Dazzl360 ütüklemek, demiriňizi hemişelik üýtgedjek täzeçillik önümidir. 360 dereje tagtanyň aýlanmagy aýratynlyklary ütüklemegi aňsat we çaltlaşdyrýar. Bu täzeçillik ütüklemek ulgamynda goşmaça ýörite balak gysgyjy, boýn we ýeň üçin jikme-jik tagta, 360 sany demir çeňňek, demirden soň matalar üçin asma enjam, sekiz sany düzediş derejesi we amatly bukulmak we saklamak üçin EZ gulp mehanizmi bar.

Taslamanyň ady : DAZZL360, Dizaýnerleriň ady : Lee Kibeom, Müşderiniň ady : DAZZL360.

DAZZL360 Ütüklemek

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.