Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Dizaýny

Mercedes-Benz Russia

Sergi Dizaýny “Mersedes-Benz Russia SAO” stendiniň estetiki düşünjesiniň esasy pikiri, öwrümli ýoluň şekili. Polda, potolokda we stendiň diwarlarynda döwülen çyzyklar bilen aňladylýar. Stendiň ähli böleklerini konseptual taýdan birleşdirýär we stendde gelýänleriň ýöremegi üçin traýektoriýany tertipleýär.

Taslamanyň ady : Mercedes-Benz Russia, Dizaýnerleriň ady : Viktor Bilak, Müşderiniň ady : EXPOLEVEL.

Mercedes-Benz Russia Sergi Dizaýny

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.