Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Mr Woo

Logo Jenap Wo-nyň iki manysy bar: Birinji niýet, Zen-de görkezilen öz-özüne düşünmek üçin girew. Başga bir tarap, 'dogry (dogry) saýlamakda bolşy ýaly, durmuşa umumy garaýyş. Bu ruhda adam halaýan zadyny saýlaýar. Jenap Wo adamlara ynam, bilimli, medeniýetli we gülkünç bolmak bilen özüni tanamak täsirini berýär. Netijede, gülkünç, ynamly we ajaýyp maskot jenap Woo ýasaldy. Jenap Wo, hytaý estetikasyny we medeniýetini beýan edýän Hytaýda dörän däp bolan sungat görnüşi bolan möhür kesmegi ýada salýar.

Taslamanyň ady : Mr Woo, Dizaýnerleriň ady : Dongdao Creative Branding Group, Müşderiniň ady : Mr. Woo.

Mr Woo Logo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.