Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Interaktiw Sungat Gurnamasy

Pulse Pavilion

Interaktiw Sungat Gurnamasy Pulse pawiliony, köp duýgur tejribede ýagtylygy, reňkleri, hereketi we sesi birleşdirýän interaktiw gurnama. Daşyndan ýönekeý gara guty bar, ýöne içeri girip, çyralaryň, täsirli sesiň we janly grafikanyň bilelikde döredýän illýuziýasyna çümýär. Reňkli sergi şahsyýeti, pawilýonyň içinden grafika we adaty dizaýn şriftini ulanyp, pawilionyň ruhunda döredilýär.

Taslamanyň ady : Pulse Pavilion, Dizaýnerleriň ady : József Gergely Kiss, Müşderiniň ady : KJG Design.

Pulse Pavilion Interaktiw Sungat Gurnamasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.