Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýapon Kletlet Restorany

Saboten Beijing the 1st

Ýapon Kletlet Restorany Bu, Hytaýyň ilkinji flagman restorany “Saboten” atly ýapon restoran zynjyry. Japaneseapon medeniýetiniň daşary ýurtlar tarapyndan kabul edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin däp-dessurlarymyzy üýtgetmek we gowy lokalizasiýa zerurdyr. Bu ýerde, restoran zynjyrynyň geljekdäki görnüşlerine syn edip, Hytaýa we daşary ýurtlara ýaýranyňyzda peýdaly gollanma boljak dizaýnlary taýýarladyk. Soň bolsa, biziň kynçylyklarymyzyň biri daşary ýurtlularyň halaýan “ýapon şekillerine” dogry düşünmekdi. Biz esasan “adaty Japanaponiýa” ünsi jemledik. Ony nädip goşmalydygy barada tagalla edýäris.

Taslamanyň ady : Saboten Beijing the 1st, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : Saboten.

Saboten Beijing the 1st Ýapon Kletlet Restorany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.