Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol, Oturgyç, Çyra

Ayers

Stol, Oturgyç, Çyra Obýektiň görnüşi we bitewiligi, önümdäki dykyz we “dykylyk” ýaly önümlerde innowasiýa ulanylmagy bilen bu eseri beýlekilerden tapawutlandyrýan özboluşly faktorlardyr. Her oturgyç, bir dykylykdan ýokary tehnologiýaly CNC enjamynda heýkeltaraş. Şol usul tablisanyň düýbünde ulanylýar. Planşet we çyranyň kampanula böleklere ýeňillik berýän "korkbaltdan" (bazalt süýümini dykylyk bilen birleşdirýän innowasion material) ýasalýar. Çyra yşyklandyryş ulgamynda LED tehnologiýasyny ulanýar.

Taslamanyň ady : Ayers , Dizaýnerleriň ady : Albertina Oliveira, Müşderiniň ady : Albertina Oliveira.

Ayers  Stol, Oturgyç, Çyra

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.