Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyrylan Waza

Ampoule

Yşyklandyrylan Waza Dinamiki itergi bilen gül sowgadynyň täsin goşgusyny aýdýan bir damja ýagtylyk, arhetipal we arassa görnüş. Bu, bir gül üçin ullakan waza, ylham beriji pikir, her bir giňişligi ýönekeýligi bilen häsiýetlendirýän, taryhynyň jadysyny aýdýan dizaýn elementidir.

Taslamanyň ady : Ampoule, Dizaýnerleriň ady : Federico Traverso, Müşderiniň ady : Myyour.

Ampoule Yşyklandyrylan Waza

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.