Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryjy

Yazz

Yşyklandyryjy “Jazz”, ulanyjynyň keýpine laýyk islendik görnüşe ýa-da görnüşe egilmäge mümkinçilik berýän eplenýän ýarym gaty simlerden ýasalan gyzykly yşyklandyryjy. Mundan başga-da, birden köp bölümi birleşdirmegi aňsatlaşdyrýan jak bilen gelýär. Jaz hem estetiki taýdan özüne çekiji, ulanyjy üçin amatly we tygşytly. Bu düşünje, estetiki täsir yşyklandyryşyny ýitirmän, gözelligiň iň esasy aňlatmasy hökmünde yşyklandyryşy azaltmak pikirinden gelip çykypdyr, sebäbi senagat minimalizminiň özi sungatdyr.

Taslamanyň ady : Yazz, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines, Dalia Sadany Creations.

Yazz Yşyklandyryjy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.