Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Interaktiw Magazineurnal

DesignSoul Digital Magazine

Sanly Interaktiw Magazineurnal “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly okyjylara reňkleriň durmuşymyzdaky ähmiýetini başgaça we lezzetli düşündirýär. “Design Soul” -yň mazmuny modadan sungata çenli giň meýdany öz içine alýar; bezegden şahsy ideg; sportdan tehnologiýa, hatda iýmit we içgilerden kitaplara çenli. Meşhur we gyzykly portretlerden, derňewlerden, iň täze tehnologiýalardan we söhbetdeşliklerden başga-da magazineurnal gyzykly mazmuny, wideolary we aýdym-sazlary hem öz içine alýar. “Filli Boya Design Soul” Magazineurnaly her çärýekde “iPad”, “iPhone” we “Android” -de çap edilýär.

Taslamanyň ady : DesignSoul Digital Magazine, Dizaýnerleriň ady : NGM Turkey, Müşderiniň ady : NGM Turkey.

DesignSoul Digital Magazine Sanly Interaktiw Magazineurnal

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.