Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Mebelleri

Soluzione

Hammam Mebelleri “Soluzione” hammam mebel kolleksiýasy, durmuşy aňsat, asuda we şahsyýet duýgusy bilen hammam gurmak üçin innowasion we ajaýyp çözgütleri döretmek ideýasyna esaslanýar. Çyzgylar we şkafyň gapy saýlamalary bilen üç dürli ululykda bar bolan hammam şkaflary, hammamyň estetikasyny täzeden kesgitlemek üçin gämi lýubkalary bilen birleşdirilýär. Islege bagly ýarym tegelek polotensel asmak moduly, polotensany saklamagyň we asmagyň innowasion çemeleşmesi. Ak we antrasit reňkli lakda bar bolan Soluzione kolleksiýasy, hammamda innowasion çözgütleri hödürlemegi umyt edýär.

Taslamanyň ady : Soluzione, Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

Soluzione Hammam Mebelleri

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.