Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çüýşe Bezegi

Lithuanian vodka Gold. Black Edition

Çüýşe Bezegi Altyn şöhle saçýan “Litwa aragy altyn. Gara neşir ”Litwanyň halk döredijiliginden aýratyn görnüşini miras aldy. Kiçijik meýdançalardan birleşdirilen romb we gyrgyçlar, Litwanyň halk döredijiliginde örän ýygy duş gelýär. Bu milli äheňlere salgylanmak has döwrebap görnüşlere eýe bolsa-da, geçmişdäki syrly şöhleler häzirki zaman sungatyna öwrüldi. Esasy altyn we gara reňkler, kömür we altyn süzgüçler arkaly aragy süzmek prosesine aýratyn ähmiýet berýär. Ine, “Litwa aragy altyn. Gara neşir ”şeýle bir näzik we hrustal düşnükli.

Taslamanyň ady : Lithuanian vodka Gold. Black Edition, Dizaýnerleriň ady : Asta Kauspedaite, Müşderiniň ady : Stumbras.

Lithuanian vodka Gold. Black Edition Çüýşe Bezegi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.