Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Parastoo

Oturgyç Her dürli oturgyçlara hormat goýýaryn. Meniň pikirimçe, içerki dizaýnda iň möhüm we nusgawy we aýratyn zatlaryň biri oturgyç. Parastoo oturgyjynyň pikiri ýuwutmakdan (tern) gelýär. Dürli we aýratyn dizaýny bolan Parastoo oturgyjynyň ýalpyldawuk we ýalpyldawuk görnüşi diňe gaty üýtgeşik we üýtgeşik ýerler üçin ýasalandyr.

Taslamanyň ady : Parastoo, Dizaýnerleriň ady : Ali Alavi, Müşderiniň ady : Ali Alavi design.

Parastoo Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.