Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol Çyrasy

M.T.F. ( My True Friend)

Stol Çyrasy It görnüşindäki MTF (Meniň hakyky dostum) çyrasynyň özboluşlylygy, ilki bilen şadyýan, ýyly çagalar otagyndan başlap, sowuk resmi iş otagy bilen gutarýan islendik bezege laýyk bolup biler. Ikinjiden, materiallaryň özboluşly birleşmesi bar - birleşmek stilini döredýän agaç, plastmassa, metal, aýna. Üçünji üýtgeşik aýratynlyk, lampalaryň hemmesinde 360 dereje we islendik burçdan erkin egrelip bilýän eliň bolup bilmezligi. Şeýle hem, çyramyz amatly ergonomiki gulplar bilen berk berkitmek mümkinçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : M.T.F. ( My True Friend), Dizaýnerleriň ady : Taras Zheltyshev, Müşderiniň ady : Fiat Lux.

M.T.F. ( My True Friend) Stol Çyrasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.