Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pol Oturgyç

Fractal

Pol Oturgyç Origami bilen ylhamlanan Fractal, bedenimize we işimize çalt we ýönekeý görnüşde uýgunlaşýan çeýe ýer döretmek üçin çyzyklara we eplere seredýär. Kwadrat şekilli oturgyç, hiç hili güýçlendiriji ýa-da goşmaça goldawy öz içine almaýar, diňe tehnologiýasy bilen dynç alanda bedenimizi goldap biler. Köp ulanmaga mümkinçilik berýär: pouf, oturgyç, uzyn oturgyç we modul bolany üçin, köp dürli otag konfigurasiýalaryny döretmek üçin beýlekiler bilen ýygnanyp bolýar.

Taslamanyň ady : Fractal, Dizaýnerleriň ady : Andrea Kac, Müşderiniň ady : KAC Taller de Diseño.

Fractal Pol Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.