Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Kalamis Liman Restaurant

Restoran “Kalamis Liman” restorany “Atölye A Architecture” tarapyndan dizaýn edildi. Taslamanyň görkezilmegi üçin animasiýa filmi gerekdi. Aýhan Güneri Architects tarapyndan taýýarlanan animasiýa filminiň maksady restoranyň realizmini görkezdi. 10 günlük Kalamis Liman restoranynyň sahna sahnasyna 1600 inedördül 64 sekunt animasiýadan ybarat modelleme tapgyry 800-nji ýylda tamamlandy sagat. Animasiýa, 3dsmax, rentgen programmalary üçin taýýarlanan taslama prezentasiýasy; xeon 16 ýadroly 48 GB ram dell iş stansiýasy enjamlary ulanyldy.

Taslamanyň ady : Kalamis Liman Restaurant, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : ATOLYE A ARCHITECTURE.

Kalamis Liman Restaurant Restoran

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.