Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Mebelleri

Eleganza

Hammam Mebelleri Eleganza hammam mebel kolleksiýasy, mebel senetleriniň we elde ýasalan önümleriň takyklygyny, nepisligini we duýgurlygyny döwrebap çemeleşmek we hammam medeniýetine täze täsir etmek maksady bilen döredildi. Eleganza kolleksiýasynyň ajaýyp stendlerde ajaýyp nokady bar, softumşak we ýiti çyzyklary ýönekeý deňagramlylyk bilen birleşdirýän häzirki zaman, çeper we innowasiýa hekaýasy.

Taslamanyň ady : Eleganza, Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

Eleganza Hammam Mebelleri

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.