Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dynç Alyş Desgalary

Winter under the roof

Dynç Alyş Desgalary Astanada dagda ýeňilleşdirilen ly Skia çäreleri ýok. Dag işleri we dag lykia ýaryşyna gatnaşmaga taýýarlyk görmek üçin ýapyk lykia merkezi diýilýän zat oýlanyp tapyldy. Dagda typmakda dürli eýeçilik ukyplary üçin üç görnüşli ýoly üpjün edýär. Taslama tomaşaçylara sport çärelerine tomaşa etmek üçin niýetlenendir. Daşary ýurtly türgenler we myhmanlar üçin niýetlenen myhmanhana. Fasadda gar bilen örtülen dag jülgesiniň pikiri görkezilýär. Goldaw merkezi ümsümlige meňzeýär. Gazagystanda lykiada typmagy ösdürmäge gönükdirilen şeýle merkeziň pikiri.

Taslamanyň ady : Winter under the roof, Dizaýnerleriň ady : Ozimuk Tatyana, Müşderiniň ady : The diploma project.

Winter under the roof Dynç Alyş Desgalary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.