Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Flagman Dükany

Lenovo

Flagman Dükany “Lenovo Flagship Store” dükany, tomaşaçylara dükanda döredilen durmuş ýörelgesi, hyzmat we tejribe arkaly özara täsirleşmek we paýlaşmak üçin platforma hödürläp, marka keşbini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Dizaýn düşünjesi, hasaplaýyş enjamlaryny öndürijiden sarp ediji elektronika üpjün edijileriniň arasynda öňdebaryjy marka geçmek wezipesine esaslanýar.

Taslamanyň ady : Lenovo, Dizaýnerleriň ady : Johnson Li, Müşderiniň ady : Lenovo (Beijing) Ltd..

Lenovo Flagman Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.