Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Web Sahypasy

Illusion

Web Sahypasy “Scene 360” magazineurnaly “Illusion” -ny 2008-nji ýylda çykarýar we 40 milliondan gowrak sapar bilen iň üstünlikli taslama öwrülýär. Sahypa sungatda, dizaýnda we filmde ajaýyp döredijilikleri görkezmäge bagyşlanýar. Giperrealistik tatuirovkalardan täsin peýza. Suratlaryna çenli ýazgylaryň saýlanylmagy okyjylary köplenç “WOW!” Diýmäge mejbur eder.

Taslamanyň ady : Illusion, Dizaýnerleriň ady : Adriana de Barros, Müşderiniň ady : Illusion.

Illusion Web Sahypasy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.