Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy

Koza Ipek Loft

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy Koza Ipek Loft, 8000 m2 meýdanda 240 orunlyk kuwwatlylygy bolan talyp myhmanhanasy we ýaşlar merkezi hökmünde craft312 studiýasy tarapyndan döredildi. Koza Ipek Loft gurluşyk işleri 2013-nji ýylyň maý aýynda tamamlandy. Umuman alanyňda, myhmanhana girelgesi, ýaşlar merkezine giriş, restoran, konferensiýa otagy we foý, innowasiýa, döwrebap we 12 gatly binanyň köp sanly okuw zallary, otaglary we administratiw ofisleri amatly ýaşaýyş ýerleri döredildi. Coreadro öýjüklerinde 2 adam üçin otaglar, her gat, iki bölüm we 24 adam ulanylyşy boýunça tertiplenýär.

Taslamanyň ady : Koza Ipek Loft, Dizaýnerleriň ady : Craft312 Studio, Müşderiniň ady : Craft312 Studio Partnership.

Koza Ipek Loft Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.