Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektron Söwda Web Sahypasy Webiň

Noritake

Elektron Söwda Web Sahypasy Webiň Bir ýyl mundan ozal ýasalan bu tekiz dizaýn tendensiýasy bolmadyk mahaly flagman tekiz dizaýn taslamasydy. Bu dizaýnda önümler üçin kafel formaty we tutuş sahypanyň gözenek ulgamy bar. Şeýle hem, aşaky, ýöne jikme-jik tipografiýa bilen aşaky markany döretdim. Bu web sahypasy, degişli giňişlik we tekiz dizaýn elementlerini ulanmak bilen manyly ýönekeý, owadan dizaýn döretmekdi.

Taslamanyň ady : Noritake, Dizaýnerleriň ady : Jade(Jung Kil) Choi, Müşderiniň ady : Noritake.

Noritake Elektron Söwda Web Sahypasy Webiň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.