Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Predictive Solutions

Korporatiw Şahsyýet Predictive Solutions, prognoz analitikasy üçin programma üpjünçiligini üpjün ediji. Kompaniýanyň önümleri, bar bolan maglumatlary seljermek arkaly çaklamalary amala aşyrmak üçin ulanylýar. Kompaniýanyň belligi - tegelegiň pudaklary - tort çyzgylarynyň grafikasyna meňzeýär, şeýle hem profildäki gözüň gaty stilleşdirilen we ýönekeýleşdirilen şekili. "Lightagtylyk berýän" marka platformasy, ähli marka grafikalary üçin hereketlendiriji. Üýtgeýän, abstrakt suwuklyk görnüşleri we tematiki ýönekeýleşdirilen suratlar dürli programmalarda goşmaça grafika hökmünde ulanylýar.

Taslamanyň ady : Predictive Solutions, Dizaýnerleriň ady : Mikhail Puzakov, Müşderiniň ady : Predictive Solutions.

Predictive Solutions Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.