Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy, Bölek Satuw

Fast Forward

Sergi Otagy, Bölek Satuw Şahamça tälim aýakgaplary, bökmek sergi toplumynyň ilkinji sergi otagynda görkezilýär. Okuw aýakgaplarynyň dinamiki görnüşi, önümçilik tapgyrynda ulanylýan ýokary sanjym tehnologiýalary we ş.m. ýaly önümçilik usullaryny görkezýän re withim bilen taýýarlanýar. Technologyokary tehnologiýa önümleriniň biri bolan SMD LED bilen enjamlaşdyrylan, bu ulgamlar tarapyndan ýörite taýýarlanan grafiki dizaýn fonlary we hereketi bilen ylham çeşmesine öwrülen okuw aýakgaplarynyň dinamikasyny görkezmäge synanyşýar.

Taslamanyň ady : Fast Forward, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : JUMP/GENMAR.

Fast Forward Sergi Otagy, Bölek Satuw

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.