Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diş Gözelligi Üçin Bejeriş Otagy

Dental INN

Diş Gözelligi Üçin Bejeriş Otagy "Dental INN" taslamasy, Wernheim / Germaniýada diş gözelligi üçin bejeriş otagy görnüşinde diş desgasy hökmünde döredildi. Taslama, "organiki şekilleriň we tebigy gurluşlaryň bejeriş täsiri" temaly diş amallary üçin içerki dizaýnyň täze düşünjesini görkezýär we esasan halkara akkreditlenen implant diş lukmany Dr Bergmann üçin işlenip düzüldi. Düwürtmeler we akartma ýaly diş bejergisinden başga-da, doktor Bergmann we onuň topary, beýleki zatlar bilen bir hatarda Europeewropadan, Aziýadan we Afrikadan gelen köp sanly ýaş diş hirurglary üçin implantologiýa simpoziumyny hödürleýär.

Taslamanyň ady : Dental INN, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : Dr. Bergmann & Partner, Viernheim, Germany.

Dental INN Diş Gözelligi Üçin Bejeriş Otagy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.