Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Tavolo Livelli

Stol Tavolo Livelli unudylan ýerlerde peýdaly ýer döretmek barada. Tavolo Livelli gatlakly stol, iki sany planşetli stol. Iki planşetiň arasyndaky boşluk noutbuk, kitap, magazinesurnal we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner. Diagonally ýerleşdirilen aýaklar, duýgyňyz bilen oýnap, iki planşetiň arasynda owadan solýan kölege döredýär. Xhli X we Y ýüzleri - planşetler we aýaklar birmeňzeş galyňlyga eýe.

Taslamanyň ady : Tavolo Livelli, Dizaýnerleriň ady : Wouter van Riet Paap, Müşderiniň ady : De Ontwerpdivisie.

Tavolo Livelli Stol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.