Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Üçin Stomatologiýa

ROI

Çagalar Üçin Stomatologiýa ROI-iň dizaýny, ahyrky ulanyjynyň ünsüni özüne çekmek maksady bilen döredildi, mümkin boldugyça lukmançylyk barlagyndan dörän gorkyny we aladany ýatdan çykarmak üçin. Bu diş bölüminiň bazardakylardan tapawutly tehnologiki funksiýasy ýok, ýöne ony düzýän elementler çaganyň diş lukmany bilen gatnaşyk gurup başlamagy üçin oňyn görnüşde işlemek üçin täze görnüşe eýe.

Taslamanyň ady : ROI, Dizaýnerleriň ady : Roberta Emili, Müşderiniň ady : Roberta Emili.

ROI Çagalar Üçin Stomatologiýa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.