Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Rio

Restoran Kuweýt şäherinde butiki restoranlary bilen tanalýan sebitde ýerleşýär. “Rio Churrascaria” sebitde açylan ilkinji Braziliýaly steakhanalardan biridir. Maksat Rio-nyň markasyny we iýmitlere hyzmat etmegiň özboluşly usulyny görkezýän kaşaň, ýöne resmi däl nahar meýdançasyny döretmekdi (Rodizio Style).

Taslamanyň ady : Rio, Dizaýnerleriň ady : Rashed Alfoudari, Müşderiniň ady : Rio.

Rio Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.