Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis

Samlee

Ofis Düşnüksiz jikme-jiklikler bolmazdan, Samlee Ofisi ýönekeý gündogar estetikasy bilen döredildi. Bu düşünje çalt ösýän şäher bilen gabat gelýär. Bu ýokary derejede işleýän maglumat jemgyýetinde taslama şäheriň, işiň we adamlaryň arasyndaky interaktiw gatnaşygy - işjeňlik we inersiýa bilen ýakyn gatnaşygy görkezýär; aç-açan örtük; geçiriş boş.

Taslamanyň ady : Samlee, Dizaýnerleriň ady : Yongcai Huang, Müşderiniň ady : GuangZhou Samlee Enterprise Co;Ltd..

Samlee Ofis

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.