Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Roman

180º North East

Roman "180º Demirgazyk Gündogar" 90,000 sözden ybarat başdan geçirmeler. Onda Daniel Katçeriň 2009-njy ýylyň güýzünde 24 ýaşyndaka Awstraliýada, Aziýada, Kanadada we Skandinawiýada eden syýahatynyň hakyky wakasy gürrüň berilýär. , suratlar, kartalar, täsirli tekst we wideo okyjyny başdan geçirmelere çümdürmäge we awtoryň şahsy tejribesini has gowy duýmaga kömek edýär.

Taslamanyň ady : 180º North East, Dizaýnerleriň ady : Daniel Kutcher, Müşderiniň ady : Daniel Kutcher.

180º North East Roman

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.