Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýatda Saklaýjy Enjam

MicroSDHC Plus One

Ýatda Saklaýjy Enjam Bürünç A 'Dizaýn baýragy bilen sylaglanan mikro SDHC +1 smartfonlarda we göçme oýun enjamlarynda ulanylýar. Adapter bilen Micro SDHC + 1 üýtgeýär, şonuň üçin kompýuter planşetleri, ses ýazgylary, kameralar we beýleki multimediýa enjamlary üçin SD karta ýaly gabat gelýär. Memoryat birleşdirijisi tozana çydamly, aşa temperatura çydamly, pos çydamly, şoka çydamly, duz we süýji suwa çydamly, alkogola çydamly, çyzmaga çydamly, howa menziliniň howpsuzlygyna we elektromagnit çydamly.

Taslamanyň ady : MicroSDHC Plus One, Dizaýnerleriň ady : Derrick Frohne, Müşderiniň ady : Frohne.

MicroSDHC Plus One Ýatda Saklaýjy Enjam

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.