Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öňdebaryjy Telewizor

XX250

Öňdebaryjy Telewizor Sarp ediji elektronikasynyň örän ýokary segmentinde ýerleşýän “Vestel” -iň serhetsiz teleserialy. Alýumin zynjyry ekrany göze görünmeýän inçe çarçuwa hökmünde saklaýar. Inyalpyldawuk inçe çarçuwa önüme artykmaç bazardaky aýratyn keşbi berýär. Ekrany inçe metal çarçuwada örtülen ýalpyldawuk ekrany bilen adaty LED telewizorlaryndan düýpgöter tapawutlanýar. Ekranyň aşagyndaky ýalpyldawuk alýumin bölegi, telewizory stoluň üstündäki stendden aýyranda özüne çekiji nokady döredýär.

Taslamanyň ady : XX250, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

XX250 Öňdebaryjy Telewizor

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.