Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam

Pupil 108

Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam Okuwçy 108: Bilim üçin iň amatly Windows 8 öwrüliýän enjam. Täze interfeýs we öwrenmekde düýbünden täze tejribe. 108-nji okuwçy, Bilimde has gowulaşmak üçin planşet we noutbuk dünýäsini birleşdirýär. Windows 8 okuwçylara duýgur ekran aýratynlygyndan we sansyz programmalardan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän täze okuw mümkinçiliklerini açýar. “Intel® Education Solutions” -yň bir bölegi, 108-nji okuwçy, dünýädäki synp otaglary üçin iň amatly we amatly çözgütdir.

Taslamanyň ady : Pupil 108, Dizaýnerleriň ady : Jp Inspiring Knowledge, Müşderiniň ady : JP - inspiring knowledge.

Pupil 108 Bilim Üçin Öwrüliýän Enjam

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.