Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Roker We Slaýd

2-in-1 Slide to Rocker

Roker We Slaýd “Rokere 2-in-1” slaýdy, oýnamagyň iki gyzykly usulyny hödürlemek üçin rokerden slaýda aňsatlyk bilen öwrüler. Slaýd re Iniminde täze başlanlar üçin ýuwaşlyk bilen eňňit 32 "(81 sm) slaýd bilen birlikde teksturlanan ädimler we berk tutawaçlar bar; roker re modeiminde, giň bazany we berk tutawaçlar sarsdyrylanda howpsuzlygy üpjün edýär. Bu önüm ideal Içerde we daşarda ulanmak üçin. Ölçegleri: Slaýd: 33.3 "D x 19,7" W x 20.4 "H (85D x 50W x 52H sm) Roker: 32" D x 19.7 "W x 20.4" H (81D x 50W x 52H sm) 1,5 ýaşdan 3 ýaşa çenli.

Taslamanyň ady : 2-in-1 Slide to Rocker, Dizaýnerleriň ady : Grow'n Up R&D Team Wally Sze, King Yuen, Stimson Chow, Samuel Lee, Müşderiniň ady : Grow'n Up Limited.

2-in-1 Slide to Rocker Roker We Slaýd

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.