Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany

World Kids Books

Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany Kiçijik aýak yzynda durnukly, doly işleýän kitap dükanyny döretmek üçin ýerli kompaniýa tarapyndan ylhamlanan RED BOX ID, ýerli jemgyýeti goldaýan täze bölek satuw tejribesini dizaýn etmek üçin “açyk kitap” düşünjesini ulandy. Kanadanyň Wankuwer şäherinde ýerleşýän “World Kids Books” sergi zaly, ikinjisi bölek kitap dükany, üçünji ýerde onlaýn dükan. Goňur kontrast, simmetriýa, ritm we reňk popy adamlary özüne çekýär we dinamiki we gyzykly giňişlik döredýär. Içerki dizaýn arkaly işewürlik ideýasynyň nädip ösdürilip bilinjekdiginiň ajaýyp mysalydyr.

Taslamanyň ady : World Kids Books, Dizaýnerleriň ady : Maria Drugoveiko, Müşderiniň ady : World Kids Books.

World Kids Books Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.