Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çekme Sandygy

Chilim

Çekme Sandygy "Mirko Di Matteo tarapyndan Çilim", Bosniýadan 80 ýyllyk üzüm halylary bilen döredilen mebel çyzgysy. Bu özboluşly mebel bölekleri özboluşly (her bölegi üýtgeşik), ekologiýa taýdan arassa (gaýtadan işlenen üzüm halylary bilen ýasalýar) we sosial taýdan jogapkärdir (köne dokmaçylaryň däp-dessurlaryny gorap saklaň). Halylary “uçuş korpusynyň metal enjamlary” (çarçuwalar görnüşinde) bilen birleşdirip, ýitirilen üzüm halylaryny öýlerimizde görkeziş elementleri hökmünde hemişelik gorap saklamaz.

Taslamanyň ady : Chilim, Dizaýnerleriň ady : Matteo Mirko Cetinski, Müşderiniň ady : Mirko Di Matteo Designs.

Chilim Çekme Sandygy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.