Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iki Oturgyç

Mowraj

Iki Oturgyç Mowraj, iki orunlyk Müsür we Got stilleriniň ruhuny özünde jemlemek üçin niýetlenendir. Onuň görnüşi, Nowragdan alnan, etiň antililuwiýa düýp manysyna zyýan bermezden gotiň şaý-seplerini şekillendirmek üçin üýtgedilen bugdaý çanagynyň Müsür görnüşi. Dizaýn, iki elinde we aýagynda Müsüriň elde dokalan nagyşlary, şeýle hem boltlar we çekiş halkalary bilen bezelen baý mahmal mebeller, gotiň daşky görnüşi ýaly orta asyrlara eýe bolan gara lakly.

Taslamanyň ady : Mowraj , Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

Mowraj  Iki Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.