Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýüzýän Şypahana We Deňiz Obserwatoriýasy

Pearl Atlantis

Ýüzýän Şypahana We Deňiz Obserwatoriýasy Esasan Cagayan Ridge Deňiz Biodürlüligi Koridorynda, Sulu deňzinde ýerleşýän ýüzýän durnukly şypahana we deňiz obserwatoriýasy (Puerto Prinsessanyň takmynan 200 km gündogarynda, Palawan kenarynda we Tubbataha rif tebigy seýilgähiniň perimetrinden 20 km demirgazykda) bu biziň ýurdumyzyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir. Deňiz biodürlüligimizi gorap saklamak baradaky düşünjämizi ýokarlandyrmak üçin, Filippinler bilen aňsatlyk bilen tanalýan ägirt uly syýahatçylyk magnitini gurmak bilen.

Taslamanyň ady : Pearl Atlantis, Dizaýnerleriň ady : Maria Cecilia Garcia Cruz, Müşderiniň ady : Cecilia Cruz.

Pearl Atlantis Ýüzýän Şypahana We Deňiz Obserwatoriýasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.