Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diş Lazeri

LiteTouch™

Diş Lazeri LiteTouch ™ Erbium: gaty we ýumşak dokumalary bejermek üçin YAG diş lazeri (2,940nm tolkun uzynlygy). Erbium: YAG tolkun uzynlygy, dişleri we süňkleri emele getirýän suwda we gidroksil işdä molekulalarynda gowy sorulýar we şonuň üçin gaty we ýumşak dokumalaryň köp görnüşinde ulanylýar. “LasT-in-Handpiece ™” tehnologiýasy bilen “LiteTouch ™” görlüp-eşidilmedik takyklygy we güýji üpjün edýär, ergonomiki çäklendirmeler ýok, mikro-hirurgiýa we öňüni alyş stomatologiýasyny güýçlendirmek bilen invaziv däl iş ukyplaryny üpjün edýär.

Taslamanyň ady : LiteTouch™, Dizaýnerleriň ady : Light Instruments Ltd., Müşderiniň ady : Light Instruments Ltd (Syneron Dental Lasers).

LiteTouch™ Diş Lazeri

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.