Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Galereýaly Dizaýn Studiýasy

PARADOX HOUSE

Galereýaly Dizaýn Studiýasy Bölünen derejeli ammar ajaýyp multimediýa dizaýn studiýasyna öwrüldi, “Paradox House”, eýesiniň özboluşly tagamyny we ýaşaýyş durmuşyny görkezmek bilen, işlemegiň we stiliň arasynda ajaýyp deňagramlylygy tapýar. Mezzaniniň üstünde görnükli sary reňkli aýna gutyny görkezýän arassa, burçly çyzyklar bilen ajaýyp multimediýa dizaýn studiýasy döretdi. Geometrik şekiller we çyzyklar döwrebap we haýran galdyryjy, ýöne täsin iş ýerini üpjün etmek üçin ajaýyp ýerine ýetirilýär.

Taslamanyň ady : PARADOX HOUSE, Dizaýnerleriň ady : Catherine Cheung, Müşderiniň ady : .

PARADOX HOUSE Galereýaly Dizaýn Studiýasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.