Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Keramiki Kafel

eramosa

Keramiki Kafel Eramosa: Erkek… Tebigy we ýyly reňkli äheňli seriýalar ýumşak we ýakymly kontrasty öz içine alýar we giň ulanylyşy bilen dürli wariantlara ýagtylyk berýär. 21 x 63 we 40 x 40 gat kafel ölçegleri bilen öndürilen, düzedilýän we sanly tehnologiýanyň ähli artykmaçlyklaryny öz içine alýan inçe däneli diwar bilen iň soňky nokada çenli tebigylygy saklaýan seriýalar. 21x63 ölçegli Edera we ýaprak bezegleri seriýanyň ýönekeýligine dinamika goşýar.

Taslamanyň ady : eramosa, Dizaýnerleriň ady : Bien Seramik Design Team, Müşderiniň ady : BİEN SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş..

eramosa Keramiki Kafel

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.