Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Keramiki Kafel

elhamra

Keramiki Kafel Köşge mynasyp ýörite çyzyklar 1001 gijeki ertekide düýş köşkleriniň hakyky dünýä şöhlelenmesi hökmünde häsiýetlendirilen Elhamra köşgüniň ylhamy bilen döredilen, ölçegli 3 ölçegli dokumalarda sanly tehnologiýa bilen döredilen iň oňat mysallaryň biridir. reňkli 30 x 60 sm; firuzeli, açyk firuzeli we ak. Elhamranyň ýer reňkleri şol bir reňkdäki bezegler bilen bilelikde bolýar. Elhamra, köşkleri ýada salýan spalary döretmek üçin özboluşly saýlawdyr…

Taslamanyň ady : elhamra, Dizaýnerleriň ady : Bien Seramik Design Team, Müşderiniň ady : BİEN SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş..

elhamra Keramiki Kafel

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.