Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
46 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Öňdebaryjy Telewizor

V TV - 46120

46 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Öňdebaryjy Telewizor Highokary ýalpyldawuk şöhlelendiriji ýüzlerden we aýna effektlerinden ylham aldy. Öňdäki yzky gapak, plastmassa sanjym galyndy tehnologiýasyndan ýasaldy. Orta bölegi metaldan guýulmakdan öndürilýär. Goldaw stendi, arka tarapdan boýalan aýna we hrom bilen örtülen halka jikme-jiklikleri bilen trasnparent boýn bilen ýörite bezelendir. Surüzlerde ulanylýan ýalpyldawuk dereje ýörite boýag amallary arkaly gazanyldy.

Taslamanyň ady : V TV - 46120, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : .

V TV - 46120 46 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Öňdebaryjy Telewizor

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.