Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

good morning original calendar 2011 - Zoo

Senenama ZOO alty haýwan ýasamak üçin kagyz senet toplumy bolup, hersi iki aýlyk senenama bolup hyzmat edýär. “Kiçijik haýwanat bagyňyz” bilen gyzykly ýyl geçiriň!

Taslamanyň ady : good morning original calendar 2011 - Zoo, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : good morning inc..

good morning original calendar 2011 - Zoo Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.