Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Açyk Kofe Stoly

Growing Table

Açyk Kofe Stoly Ösýän stol, topragyň reňkini görkezýän we ösümlikleri has görnükli edýän fon döredýän hoz gaty agaçdan ýasalýar. Umumy dizaýn, dinamiki hereketiň we statiki duruşyň kesişmesidir. Tablisa dynç almak we tebigat bilen täsirleşmek üçin ýer döretmek üçin ösümlikleriň ösüp we stolda görüp boljak giňişligini üpjün edýär. Planşetiň üstü teplisa aýratynlygyny döretmek üçin ýagtylygy ýaýradýar. Ahyrynda, stol aňsat saklamak üçin ýasalýar; 26 "x 26" x 4 "kuboýda ýykylyp bilner.

Taslamanyň ady : Growing Table, Dizaýnerleriň ady : Nga Ying, Amy Sun, Müşderiniň ady : .

Growing Table Açyk Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.