Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Binasy

The PolyCuboid

Ofis Binasy “PolyCuboid” ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny berýän kompaniýa TIA üçin täze baş binadyr. Birinji gat meýdançanyň çäkleri we binanyň düýbüni çäklendirýän ýerasty ýoldan geçýän 700 mm diametrli suw turbasy bilen emele geldi. Metall gurluşy kompozisiýanyň dürli bloklaryna bölünýär. Sütünler we şöhleler kosmos sintaksisinden ýitip, bir obýektiň täsirini görkezýär, şol bir wagtyň özünde binanyň täsirini hem ýok edýär. Volumetriki dizaýn, binanyň özüni kompaniýany görkezýän nyşana öwürmegi TIA-nyň Logosy bilen ylhamlanýar.

Taslamanyň ady : The PolyCuboid, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : TIA Co., Ltd.,.

The PolyCuboid Ofis Binasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.