Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişa

Cells

Afişa 2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda PIY Awstraliýanyň Melburn şäherinde kiçi bina gurdy. Bu 761 bölekden ybarat kiçijik gala bolup, oňa & quot; Öýjükler & quot; diýip at berdiler. Düwünler el bilen öwrülen sapak tenon we göni tenon görnüşinde düzülendir, & quot; Gündogar Tenon & amp; Günbatar Mortise & quot;. Üýtgeýän tekjeler, okuw we aýakgap aýakgaplary we ş.m. önümlerini tapyp bilersiňiz, bularyň hemmesi bölünip, bir organizmde jemlenýär. Soň bolsa, olaryň erkin ösmek islegini duýarsyňyz.

Taslamanyň ady : Cells, Dizaýnerleriň ady : Shenzhen Shenwenjiao Design Co., Ltd., Müşderiniň ady : PIY.

Cells Afişa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.