Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Ptaha

Korporatiw Şahsyýet Dizaýn minimalizmiň Skandinaw estetikasyna we gaty metallar, bürünç, gaty agaç, daş ýaly tebigy elementlere gönükdirilip, bu markada - reňkleri, görnüşi we beýleki dizaýn elementleri birleşdirildi. Ptaha üçin marka şahsyýeti, logotipiň esasy elementini - markanyň adyny alamatlandyrýan we ideýa bilen utgaşýan we kompaniýanyň mebelleri bilen birmeňzeş görnüşde stilleşdirilen guş (Ptaha, ukrain dilinden terjime) göz öňünde tutulyp döredildi.

Taslamanyň ady : Ptaha, Dizaýnerleriň ady : Roman Vynogradnyi, Müşderiniň ady : Ptaha Furniture.

Ptaha Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.