Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Stocker

Oturgyç Stoker, oturgyç bilen oturgyjyň arasyndaky birleşme. Agaçdan ýasalan agaç oturgyçlar hususy we ýarym resmi desgalar üçin amatly. Onuň täsirli görnüşi ýerli agaçlaryň gözelligini görkezýär. Çylşyrymly gurluş dizaýny we gurluşygy, bary-ýogy 2300 gram agramly, ýöne ýeňil makala döretmäge 100 mm gaty agaçdan 8 mm material galyňlygy bilen mümkinçilik berýär. “Stocker” -iň ykjam gurluşy, ýer tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Biri-birine berkidilen, aňsatlyk bilen saklanyp bilner we innowasiýa dizaýny sebäpli Stokeri stoluň aşagyna doly itekläp bolýar.

Taslamanyň ady : Stocker, Dizaýnerleriň ady : Matthias Scherzinger, Müşderiniň ady : FREUDWERK.

Stocker Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.