Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwan Düşegi

Umea

Diwan Düşegi Umea, üç adama çenli we iki adam uklap ýatan iki adam üçin gaty seksi, görüş ýeňil we ajaýyp divan düşegi. Apparat klassiki basmak ulgamy bolsa-da, munuň hakyky täzeligi, özüne çekiji mebel bölegi edýän seksi çyzyklardan we konturlardan gelýär.

Taslamanyň ady : Umea , Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : M3.

Umea  Diwan Düşegi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.